Wierzby

Wierzby, ul. 1 Maja 45, Bielsko Biała, 2021