mona-tusz

Od 2007 roku działam głównie w obszarze sztuki ulicy, zrealizowałam około 100 murali. Brałam udział w licznych street-artowych festiwalach, współorganizowałam i/lub aktywnie uczestniczyłam w krajowych i międzynarodowych projektach kulturalno-społecznych. Prowadziłam wiele autorskich warsztatów street-artowych i artystycznych z seniorami, młodzieżą, dziećmi, grupami wykluczonymi społecznie, uwzględniając specyfikę miejsca.

W 2oo8 roku ukończyłam dzienne jednolite studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z tytułem magistra sztuki.

W 2019 roku otrzymałam Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury za „niezwykłe, poetyckie murale, tworzone w Katowicach, a także za działalność społeczną, angażującą liczne grupy społeczne w przedsięwzięcia artystyczne.”

W 2020 otrzymałam stypendium z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuację Przyrodnika. W ramach niekończącego się projektu tworzę w różnych technikach prace inspirowane niezwykłymi formami żywej Natury, jej mechanizmami i właściwościami; od ziół i drzew, grzybów, porostów po królestwo zwierząt.

Poza malarstwem wielkoformatowym i sztalugowym działam na płaszczyźnie instalacji, grafiki, rzeźby i scenografii i fotoreportażu.