Wierzby

przyrodnik

Wierzbę wdychajmy, nie tylko na przemęczenie. Takie zalecenie pojawiło się w poradniku medycznym “Wiadomość ciekawa” z 1769r.- “Woń mózg mdły posila i sen spokojny sprowadza”.
Korzystajmy więc, pamiętając, że nie jesteśmy sami na tej planecie. Wierzby są naturalną pasieką – pyłek na baziach męskich osobników jest jednym z pierwszych pokarmów po zimowaniu owadów. ? Jej wypróchniałe pnie są schronieniem dla wielu ptaków i, jak pisała Simona Kossak – “pomniejszych biesów”
Ta karta przyrodnika powstała w ramach stypendium MKiDN.
They say the scent of the willow is great for health. In the 1769 medical handbook “Wiadomość ciekawa”, we can read a recommendation to inhale it in case of exhaustion and more: “willow’s smell nourishes nauseous brains and restores peaceful sleep”.
Willows are very helpful for many other natural and supernatural creatures.
They are a natural apiary for bees and insects, its pollen is one of the first foods after winter. Willow’s decayed trunks can be a refuge for many birds,
and, as Simona Kossak wrote, “lesser fiends”.

This Naturebook card was created as part of a project financed by MKiDN