Wieprzki na Podgrubie

Katowice, ul.Oswobodzenia, 2015