Trójoka wrona

przestrzeń prywatna, Warszawa, 2014