Jedna matka, różne sny

Katowice, ul. 3 maja 11

mural powstał dla Stowarzyszenia FAMI.LOCK Aktywni Seniorzy 60+, przy Teatrze Bez Sceny w Katowicach w 2017roku