Dziewanna

przyrodnik

Dziewanna – “zmarszczki wyciera i wyrównywa”, kąpiele z nią zalecane były noworodkom oraz dzieciom chorowitym i suchotniczym, żeby dodać im zdrowia i sił. Dziś stosuje się przede wszystkim napary z kwiatów na dolegliwości dróg oddechowych. Ktoś z Was próbował?
Źródła z XVI wieku podają że dziewanna to ziele czarodziejskie, odpędzające złe moce, czary i czarownice. Jako bogini-matka, dziewanna ma też drugą twarz – Marzanny, topionej niegdyś w Czarną niedzielę.
Źródła:
Syreński zielnik, 1613, Słownik Adama Fischera
Dziewanna to kolejna karta Przyrodnika, która powstała dzięki stypendium MKiDN.

Mullein, also known as Aaron’s Rod, is a herb with many uses. It “rubs off and smoothes out wrinkles”, baths were recommended for newborn and weak children for health and vitality. Today flower infusions are used primarily for respiratory ailments. XVII century herbaries mark mullein as a magic her, warding off evil powers, witchcraft and witches. As an mother-goddess, Mullein has a second face of Marzanna, drowned once in Black Sunday

Sources:
Syreński zielnik, 1613, Słownik Adama Fischera
Mullein is another card in Naturebook, created thanks to MKiDN