Drzewo życia

Kraków, Muzeum Żydowskie Galicja, 2014

Praca inspirowana kabalistycznym Drzewem Życia, złożonym z 11 sefirotów (boskich emanacji), w pracy przedstawionych za pomocą lustrzanych mozaikowych kul.