Płanetnica, 168x62cm
technika bardzo mieszana tworząca prawie płaskorzeźbę na dykcie
2010